Serveis

Tipus de Serveis

serveis-recepcio-runa

Recepció de Runa

camió amb runa

El primer pas del procès de revalorització es la recepció de la càrrega del residu. Normalment la runa procedent d’enderrecos arriba barrejada amb altres residus com poden ser toxanes, formigó, formigó armat, ferros, ceràmica, fusta, etc.

Una vegada anotada la procedència, la càrrega s’identifica i s’anota la seva procedència. Comença llavors el procès per a revaloritzar la runa.

serveis-revaloritzacio

Revalorització

revalorització runa

Mitjançant l’us de diversos procesos mecànics aconseguirem separar els diferents components de la runa.

En una primera fase realitzarem un triatge manual i també mecànic, que donarà com a conseqüència la obtenció de dos tipus de residus, un valoritzable i un altre no valoritzable. Aquest darrer, es derivará a un gestor autoritzat.

El material valoritzable continuarà el procès de separació i triatge mecànic per a aconseguir un producte final de qualitat.

serveis-venda-arids-reciclats

Venda d'Àrids

arids

Com a resultat del procès de valorització de la runa recepcionada obtenim uns àrids reciclats que es poden destinar a nous usos com estabilització de sòls i carreteres, manteniment de vies, fonaments, farciments…

D’aquesta forma podem oferir una gran varietat d’àrids reciclats a preus altament competitius i evitem l’impacte que causarien aquestes deixalles i runes a la natura.

Residus acceptats

Residus de la construcció que produeixin enderrocs, construcció nova, rehabilitació, excavació i moviments de terres, obra civil i obra pública.

Residus no acceptats

Industrials i urbans el destí dels quals son els abocadors industrials i urbans o les deixalleries.

Comments are closed.